Styremedlem

Kari Kjerkol

Vil fremheve Levanger som landbrukskommune og jobbe for godt arbeidsmiljø for alle ansatte i Levanger kommune.

Kari Kjerkol

Kari er født på Snåsa i 1949, er pensjonist og tidligere tillitsvalgt i LO. Vår tidligere partileder vil fortsatt være med å jobbe for at Levanger kommune skal være en attraktiv kommune og bo i for alle i alle aldre. De fire viktigste områdene for Kari er:

  • Arbeidsmiljø

  • Helse

  • Oppvekst

  • Landbruk

Kari vil jobbe for at alle skal få gode kommunale tjenester som er tilpasset den enkeltes behov, kommunale boliger som de det gjelder trives i, god fordeling mellom sykehjemsplasser og omsorgsboliger, gode offentlige skoler med gode lærere i samarbeid med andre fagpersoner og ungdomskontakter og fortsette den gode utviklingen i barnehagesektoren. 

For å få best mulige tjenester til innbyggerne må arbeidstakerne ha godt arbeidsmiljø både fysisk og psykisk, tillitsvalgte og ansatte må involveres i prosessene (trepartssamarbeid). 

Levanger er en stor landbrukskommune, dette må vi ta vare på og fremheve. Det er viktig for arbeidsplasser i distriktene og i sentrum samt beredskap.

Vi er glad for at Kari fortsatt er med på laget og stiller til valg for Levanger Arbeiderparti. Gi henne din stemme ved valget 9.september! Godt valg!

Kari Kjerkol og Robert Svarva

Ordfører Robert Svarva og Kari Kjerkol da Sommerbåten besøkte Levanger