Nestleder

Vegard Austmo

Vil jobbe for flokken vår!

Vegard Austmo

EN STEMME FOR SOLIDARITET

- Jeg vil jobbe for flokken vår slik at de som faller utenfor blir
dratt inn igjen. Derfor er frivillighet og solidaritet med de som
sliter mest i samfunnet, de viktigste sakene for meg.

Vegard har vokst opp på en sauegård i Buran, så selv om han nå
bor like ved Elberg, bærer huset hans preg av mange ting med
sauemotiv og lukt fra pinnekjøtt som visstnok kan spises året
rundt.

Vegard jobber som sekretær i Trøndelag fylkeskommune. Han har
ellers vært en engasjert kar, og har hatt mange verv både på
heltid og deltid. Han er nå nestleder i Levanger Arbeiderparti, og
er leder av Reinsjø fjellstyre.

HJERTESAKER:
- Bedre kommunalt tilbud for de svakeste i samfunnet
- Gi ansatte økt innflytelse over egen arbeidshverdag
- Bedre vilkår for frivilligheta i Levanger

GI VEGARD AUSTMO DIN STEMME VED VALGET 9.SEPTEMBER

03