Sterkere fellesskap

Program for Levanger Arbeiderparti 2019-2023

Ordførerkandidat

Ordførerkandidat Robert Svarva

Arbeiderpartiet er garantisten for at alle kommunens innbyggere tas på alvor og vår bærebjelke er at alle skal ha like muligheter til et godt og rettferdig liv. 

Vi mener alvor når vi sier at hele kommunen er viktig, derfor har vi de siste fire årene blant annet sørget for ny skole, barnehage og samfunnshus på Ytterøy, ny idrettshall i Åsen, oppgradert Nesheim skole med uteområde og nå pågår oppgradering av uteområdet på Skogn barne- og ungdomsskole. 

Levanger er en kommune som har hatt god vekst og vi vil gjøre det vi kan for at det fortsatt skal være attraktivt å bo og leve her i alle livets faser. I denne sammenhengen er vi i Arbeiderpartiet opptatt av at kommunale tomter skal selges til selvkost for å lette byrden for førstegangsetablerere. 

Vi tar vår vertskommunerolle på alvor og vil fortsette det gode samarbeidet med viktige samfunnsinstitusjoner som Sykehuset Levanger, Nord Universistetet, Levanger videregående skole og Falstadsenteret. 

Levanger er en flott kommune som har engasjerte innbyggere og sammen med dere vil vi fortsette utviklingen for framtida. 

Selv om mye er bra, er det fremdeles mange oppgaver som må løses og det garanterer vi at vi skal klare uten å øke eiendomsskatten. 

Robert Svarva - ordførerkandidat

Våre hovedsaker

Den 9.september går Arbeiderpartiet til valg på sterkere fellesskap. Lokalvalg handler om de nære fellesskapene vi alle er en del av. I Levanger Arbeiderparti har vi over 40 kandidater som står på lista fordi de tror på fellesskapet. Engasjerte mennesker som ønsker å løse utfordringer folk opplever i sine liv. 

Ved å klikke på lenkene under, kan du lese våre kjernesaker for den kommende perioden. Vi setter også stor pris på at du kommer innom stands, martnan og åpner døra for oss når vi kommer på husbesøk. Våre viktigste møter er direkte med våre innbyggere og velgere. 

GODT VALG! 

Våre kandidater

Valgliste 2019-2023

 • Robert Svarva(1968), Skogn
 • Astrid Juberg Vordal (1960), Åsen
 • Vegard Austmo (1980), Frol
 • Nina Elisabeth Berget (1969), Nesset
 • Gaute Børstad Skjervø (1995), Nesset
 • Randi Nessemo (1961), Frol
 • Khalil Obeed (1980), Nesset
 • Marthe Leistad Bakken (1979), Nesset
 • Per Aunan (1968), Ytterøy
 • Oda Okkenhaug (1997), Nesset
 • Rolf Inge Elvbakken (1959), Nesset
 • Ingebjørg Roel Bye (1960), Skogn
 • Asbjørn Andre Dypdahl (1981), Skogn
 • Inger Lise Utler Hemb (1965), Skogn
 • Håvard Vinje (1978), Nesset
 • Tone Jørstad (1946), Nesset
 • Stig Ove Sommervold (1967), Skogn
 • Siri Marie Øvrum Nesgård (1976), Sentrum
 • Odd Arve Haugen (1985), Frol
 • Eli Skjerve (1960), Åsen
 • Odd Håpnes (1961), Frol
 • Marit Dypdal Kverkild (1963), Frol
 • Knut Holmen (1957), Nesset
 • Vera Blomseth Larsen (1960), Skogn
 • Edvard Øfsti (1947), Bruborg
 • Janne Grete Stensholm (1960), Nesset
 • Hallvard Svendgård (1963), Åsen
 • Laila Munkeby (1963), Frol
 • Ole Andre Urvold (1967), Frol
 • Regine Steinvik (1965), Ytterøy
 • Bo Vidar Rotmo (1972), Ronglan
 • Anne Støckert Hagen (1962), Frol
 • Stig Atle Aas (1974), Åsen
 • Tove Irene Løvås (1957), Nesset
 • Ragnar Skrede (1975), Frol
 • Tone Wanderås (1965), Bruborg
 • Robert Børseth (1995), Åsen
 • Solfrid Voldseth (1948), Nesset
 • Thomas Selseth (1987), Sentrum
 • Kari Kjerkol (1949), Ytterøy
 • Lars Kvale (1969), Høgberget
Kandidater

Fra venstre: Khalil Obeed, Marthe Leistad Bakken, Astrid Juberg Vordal, Robert Svarva, Nina Elisabeth Berget, Randi Nessemo og Vegard Austmo.

Er du enig med Levanger Arbeiderparti om Sterkere fellesskap?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!