Sterkere fellesskap

for deg - der du bor

Den 9. september er det lokalvalg. I Levanger stiller 41 engasjerte kvinner og menn til valg for Arbeiderpartiet fordi vi vil løse utfordringer du møter i hverdagen.

Vi går til valg for å styrke fellesskapet. 

Vi sier nei til kommersialisering av eldreomsorgen

Vi vil ha flere ansatte med bedre tid, legge til rette for aktivitet og tilby sunn og god mat i våre institusjoner.  Vi vil prioritere å reåpne stengte plasser på Staup og Breidablikktunet, og legge til rette for tilbud på Skogn Helsetun - ikke selge det til kommersielle aktører. 

Hele, faste stillinger og et seriøst arbeidsliv

Alle bør ha mulighet til å jobbe heltid og alle skal være trygge på jobb. Derfor vil vi stille krav om anstendige arbeidsvilkår, hele stillinger og læreplasser, både som arbeidsgiver og til de som leverer tjenester til kommunen. 

En god skole for alle barn

Vi vil styrke inkludering og fellesskap i skolen. Vi går til valg på en mer praktisk skolehverdag som gjør elevene i stand til å møte fremtiden.  Mette barn lærer bedre. Derfor vil vi innføre en forsøksordning med skolemåltid i Levangerskolen. 

Klimavennlige lokalsamfunn

Klimakrisen må løses i fellesskap. Arbeiderpartistyrte kommuner skal ha klare klimamål, kutte utslipp og gjøre det lett for innbyggerne å gjøre klimavennlige valg. Vi har derfor programfestet å arbeide for å redusere matsvinn, satse på kortreist mat og jobbe lokalt for å nå mål i Parisavtalen. 

Verdiskaping i hele kommunen

Vi har en mangfoldig næringskommune med sterke verdikjeder i skog og landbruk, bygge- og handelsnæring og kompetansemiljø med videregående skole, fagskoler, universiteter og ikke minst Sykehuset Levanger. Vi slår ring om sykehuset vårt! 

Vi vil ruste Levanger til å møte utfordringer og muligheter som ligger i spennet mellom fortid og framtid. 

Tilgang til høykapasitets internett er viktig for framtidas arbeidsplasser, omsorgstjenester og kontakt med hverandre. Vi vil sørge for skikkelig tilgang for alle.

Trygge lokalmiljø - sterke fellesskap

I Levanger skal våre barn og unge oppleve trygghet og fellesskap. Vi vil styrke tidlig innsats innen psykisk helsearbeid og rusforebygging. Våre innbyggere skal oppleve å ha tilbud om aktivitet og fellesskap. Vi fortsetter derfor satsingen på helsefremmende og forebyggende tiltak for alle i hele kommunen.

Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv i små og store fellesskap.  Vi vil derfor arbeide for å hindre utenforskap og ensomhet blant unge, og utvikle tjenesten med ungdomskontaktene sammen med foreldre, politiet og øvrige kommunale tjenester. 

spise sammen
Skolemat

Vi stiller til valg for Levanger Arbeiderparti: 

Robert Svarva (1968), Skogn

Astrid Juberg Vordal (1960), Åsen

Vegard Austmo (1980), Frol

Nina Elisabeth Berget (1969), Nesset

Gaute Børstad Skjervø (1995), Nesset

Randi Nessemo (1961), Frol

Khalil Obeed (1980), Nesset

Marthe Leistad Bakken (1979), Nesset

Per Aunan (1968), Ytterøy

Oda Okkenhaug (1997), Nesset

Rolf Inge Elvbakken (1959), Nesset

Ingebjørg Roel Bye (1960), Skogn

Asbjørn Andre Dypdahl (1981), Skogn

Inger Lise Utler Hemb (1965), Skogn

Håvard Vinje (1978), Nesset

Tone Jørstad (1946), Nesset

Stig Ove Sommervold (1967), Skogn

Siri Marie Øvrum Nesgård (1976), Sentrum

Odd Arve Haugen (1985), Frol

Eli Skjerve (1960), Åsen

Odd Håpnes (1961), Frol

Marit Dypdal Kverkild (1963), Frol

Knut Holmen (1957), Nesset

Vera Blomseth Larsen (1960), Skogn

Edvard Øfsti (1947), Bruborg

Janne Grete Stensholm (1960), Nesset

Hallvard Svendgård (1963), Åsen

Laila Munkeby (1963), Frol

Ole Andre Urvold (1967), Frol

Regine Steinvik (1965), Ytterøy

Bo Vidar Rotmo (1972), Ronglan

Anne Støckert Hagen (1962), Frol

Stig Atle Aas (1974), Åsen

Tove Irene Løvås (1957), Nesset

Ragnar Skrede (1975), Frol

Tone Wanderås (1965), Bruborg

Robert Børseth (1995), Åsen

Solfrid Voldseth (1948), Nesset

Thomas Selseth (1987), Sentrum

Kari Kjerkol (1949), Ytterøy

Lars Kvale (1969), Høgberget